Politica de confidențialitate


Informații generale

Florentin Țuca este deținătorul blogului florentintuca.ro. Prin prezenta, doresc să vă informez cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet florentintuca.ro, denumită în continuare „Blogul”.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai jos și pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dvs., ori de Blog în general, vă rog să folosiți următoarele detalii de contact:

 • Florentin Țuca, Sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, București, România, cod poștal 011141;
 • E-mail: florentin.tuca@tuca.ro.

Detalii privind specificul operațiunilor de prelucrare

 1. Dacă sunteți autor și publicați articole/materiale pe Blog:

Scop: editarea și publicarea materialelor pe Blog, respectiv menționarea în discuțiile de pe Blog, după caz.

Date: 1. Informații de contact și identificare, cum ar fi numele, funcția, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail; 2. Informații suplimentare prelucrate în contextul colaborării, cum ar fi: informații privind orice opinii, evoluție profesională, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate, etc.;

Temeiuri: (i) în baza relației de colaborare/ a invitației transmise pentru publicarea pe blog; (iii) interesul legitim de a exercita dreptul de exprimare academică, artistică sau literară și de a administra comentariile și solicitările utilizatorilor Blogului, respectiv de a ține legătura cu dvs. și de apărare a drepturilor și intereselor, unde este cazul.

Atunci când interesul legitim nu poate fi utilizat ca temei, prelucrarea va avea loc în baza altui temei recunoscut de lege (cum ar fi consimțământul dvs.).

Surse: Datele sunt furnizate de dvs.

Scopuri: 1. Gestionarea plângerilor/solicitărilor primite și conformarea cu eventualele obligații legale aplicabile în acest context și 2. Respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea și/sau apărarea drepturilor și intereselor mele, ca deținător al Blogului, incluzând aici și transmiterea de notificări obligatorii către autorități.

Date: 1.Date de contact și identificare; 2. Informații suplimentare prelucrate în contextul colaborării; 3. Orice date legate de materialele publicate ori alte date conținute în solicitările transmise către deținătorul Blogului.

Temeiuri: (i) interesul legitim de a administra în mod adecvat și în conformitate cu standardele prudențiale solicitările dvs. sau ale unor terți și de a evita astfel cauzarea eventualelor prejudicii și de apărare a drepturilor și intereselor, unde este cazul; și (iii) obligația legală, ca deținător al Blogului, de a prelucra/pune la dispoziție anumite date, acolo unde legea prevede expres o astfel de dezvăluire.

Surse: Datele sunt furnizate de dvs. sau de alte persoane/entități interesate/autorități, după caz.

 • Dacă sunteți o persoană ale cărei date sunt menționate în materialele publicate:

Scop: editarea și publicarea materialelor pe Blog, respectiv menționarea în discuțiile de pe Blog, după caz.

Date: 1. Date de identificare, cum ar fi numele, funcția; 2. Informații suplimentare prelucrate în contextul colaborării cu deținătorul Blogului sau cu autorii articolelor, cum ar fi: informații privind orice opinii, evoluție profesională, dispute, litigii, etc.; 3. Informații publice.

Temeiuri: (i) derularea colaborării; (ii) interesul legitim al deținătorului Blogului și al autorilor de exercitare a dreptului de exprimare academică, artistică sau literară și de a administra comentariile și solicitările utilizatorilor Blogului și de apărare a drepturilor și intereselor, unde este cazul.

Atunci când interesul legitim nu poate fi utilizat ca temei, prelucrarea va avea loc în baza altui temei recunoscut de lege (cum ar fi consimțământul dvs.).

Scopuri: 1. Gestionarea plângerilor/solicitărilor primite și conformarea cu eventualele obligații legale aplicabile în acest context și 2. Respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea și/sau apărarea drepturilor și intereselor mele, ca deținător al Blogului, incluzând aici și transmiterea de notificări obligatorii către autorități.

Date: 1.Informații de contact și identificare; 2. Informații suplimentare prelucrate în materialele publicate, incluzând informații publice; 3. Orice date legate de materialele publicate ori alte date conținute în solicitările transmise către mine.

Temeiuri: (i) interesul legitim de a administra în mod adecvat și în conformitate cu standardele prudențiale solicitările dvs. sau ale unor terți și de a evita astfel cauzarea eventualelor prejudicii, respectiv de a-mi apăra drepturile și interesele unde este cazul; și (iii) obligația legală, ca deținător al Blogului, de a prelucra/pune la dispoziție anumite date, acolo unde legea prevede expres o astfel de dezvăluire.

Surse: Datele sunt furnizate de dvs. sau de către autorii cu care ați colaborat, alte persoane/entități interesate/autorități, după caz. De asemenea, acestea pot proveni din surse publice (ex., ziare online, reviste), fiind vorba despre opinii/articole/materiale publice, inclusiv materiale redactate împreună ori cu asentimentul dvs. și cu implicarea mea ca autor/coautor/mediator.

 • Dacă sunteți vizitator al Blogului:

Scopuri: 1. Managementul Blogului prin: (i) permiterea accesului la acesta, respectiv asigurarea securității datelor (ex., IP-ul și browserul utilizat sunt colectate automat pentru a permite vizualizarea Blogului; cookies-urile necesare și funcționale); (ii) efectuarea de analize privind utilizarea Blogului prin utilizarea anumitor cookies, în scopuri statistice și de îmbunătățire a Blogului și (iii) postarea de comentarii și managementul acestora ori comunicarea în alt mod cu dvs. (se vor utiliza în principal aici numele dvs., adresa de e-mail pe care o furnizați și website-ul furnizat, după caz).

Date: 1. Detalii ale vizitelor dumneavoastră pe Blog sau orice alte informații rezultate din interacțiunea cu Blogul și cu mine; 2. Datele rezultate din navigarea dvs. pe Blog, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies. 3. Orice date conținute în solicitările transmise către deținătorul Blogului.

Temeiuri: (i) acordul dvs. exprimat la momentul accesării Blogului în ceea ce privește anumite cookies sau când ați făcut anumite informații publice; (ii) interesul legitim de a putea administra în mod adecvat comentariile și solicitările primite, de a putea exercita dreptul meu de exprimare academică, artistică sau literară respectiv de a îmbunătăți Blogul, respectiv de a-mi apăra drepturile și interesele unde este cazul.

Datele dvs. nu sunt prelucrate în scopul luării unor decizii individuale automate ori profilării dvs.

Surse: Datele sunt furnizate de dvs. sau de către autorii cu care ați colaborat, alte persoane/entități interesate/autorități, după caz.

Cât timp vă prelucrez datele?

Datele postate vor fi prelucrate pe întreaga durată de existență a Blogului.

Datele care au legătură cu orice solicitare/corespondență adresată vor fi păstrate până la soluționarea solicitării și pentru o durată de 3 ani de la soluționarea acesteia.

Perioada de prelucrare poate fi prelungită la solicitarea autorităților competente, conform legii, ori pe durata unei dispute/proceduri de negociere a unor neînțelegeri generate de Blog ori de solicitările dvs.

Pentru durata stocării cookies-urilor și a datelor colectate prin intermediul acestora a se vedea Politica privind cookies.

Cui dezvălui datele?

Vă pot dezvălui datele următoarelor entități, după caz:

 • furnizori de servicii de găzduire web și furnizare domenii pentru Blog; în cazul de față – Romarg S.R.L. Reg. Com. J14/900/1994;
 • furnizori de servicii de dezvoltare pentru Blog, care poate avea acces la date în contextul viitoarelor dezvoltări ale Blogului; în cazul de față – Wizart Interactive SRL Reg. Com. J23/3663/2012;
 • agenții de marketing și organizare evenimente; și
 • furnizori de servicii de e-mail pe care îi folosesc.

Datele (inclusiv back-up-ul acestora) se regăsesc în SEE. Nu transfer date în state din afara UE/SEE. Cu toate acestea, să aveți în vedere faptul că datele pot fi accesate de oriunde în lume din momentul publicării.

Ce drepturi aveți?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea mea cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, respectiv o copie după datele dvs.;
 • dreptul la rectificarea datelor, dacă acestea sunt incorecte/inexacte/incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; și
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. sau să le transmit unei alte entități indicate de dumneavoastră, pentru prelucrările efectuate pe baza acordului dvs./contractului încheiat cu mine;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, pentru situațiile în care vă prelucrez datele în baza interesului legitim; de reținut că, opoziția poate fi fără efect dacă pot demonstra că am motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment;
 • dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, ori la instanțele competente.

Data publicării: 12 iulie 2019