Politica de cookies și confidențialitate

Pagina de internet florentintuca.ro („Pagina” sau „Site-ul”) este o inițiativă a lui Florentin Ţuca, cu sediul profesional în Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, București, România, având codul unic de (denumită în continuare “Operatorul”, “Deținătorul”, ”Noi”).

Atunci când utilizați pagina florentintuca.ro și orice secțiune a acesteia putem prelucra o serie de date cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le obținem ca urmare a interacțiunii cu Utilizatorii Paginii florentintuca.ro.

Vă invităm astfel să citiți această politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) pentru a vă informa în privința modului în care prelucrăm datele dvs. și respectăm drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată.

1. CATEGORII DE DATE ȘI SURSELE DATELOR

1.1 Prelucrăm următoarele categorii de date personale:

a) Datele personale furnizate direct de dvs., sau atunci când utilizați Site-ul:

i. vă putem solicita și prelucra datele de identificare (respectiv:  nume, prenume), datele de dvs. de contact (respectiv: adresă de e-mail) și alte informații privind activitatea dvs. pe site (e.g. mesaje etc.) atunci când optați să le transmiteți prin formularul de contact;

ii. Vom prelucra date generate prin utilizarea și accesarea anumitor secțiuni ale Site-ului prin intermediul furnizorilor de servicii care contribuie la funcționarea Site-ului. Aceste informații pot include:

  • Informații despre dispozitiv. colectăm informații despre dispozitiv cum ar fi tipul de dispozitiv utilizat pentru accesarea Site-ului.
  • Informații despre sesiunea de acces pe Site. La accesarea Site-ului, putem colecta automat şi stoca anumite informații pe server. Acestea includ: detalii despre accesul la anumite secțiuni ale Site-ului; adresa IP; locația aproximativa dedusa din IP, informații privind data şi ora accesării Site-ului şi adresa URL de referință.

Putem utiliza diverse tehnologii pentru a colecta şi stoca informații atunci când un Utilizator accesează Site-ul, acestea putând include trimiterea unor cookie-uri sau a unor identificatori unici către dispozitivul Utilizatorului.

Pentru detalii cu privire la cookies pe care le utilizăm vă rugăm să accesați Secțiunea Cookies de mai jos.

b) Date personale colectate din surse publice. Putem colecta și afișa pe Site conținutul media (articole de presă sau de specialitate, testimoniale, declarații, și alte asemenea) distribuit de dvs. în spațiul public alături, dacă este cazul, de datele dvs. de identificare (nume, prenume, profesia, ocupația, funcția).

2. DE CE SUNT UTILIZATE DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR?

SCOPULTEMEIUL PRELUCRĂRII
Prelucrăm Informații despre dispozitiv și Informații despre sesiunea de acces pe Site (inclusiv prin intermediul cookie-urilor) pentru a vă asigura accesul la Site și conținutul acestui. Folosim cookie-uri strict necesare. Pentru detalii, vă rugăm să accesați Secțiunea Cookies.Temei juridic: art. 6 (1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului (i.e. asigurarea accesului Utilizatorul la Site-ul vizitat)
În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la dvs. sau alte date rezultate din utilizarea Site-ului pentru diverse statistici, analize și studii interne. Spre exemplu, putem prelucra datele personale în vederea centralizării conținutului media, făcut public pentru susținerea cauzei lui florentintuca.ro și a demersurilor făcute de noi. Putem efectua alte analize în format agregat, spre exemplu, pentru a înțelege câți susținători sunt pentru anumite petiții / campanii de susținere.Temei juridic: art. 6 (1)(f) GDPR – interesul legitim
Atunci când utilizați sau accesați Site-ul sistemele noastre colectează în mod automat Informații despre dispozitiv și Informații despre sesiunea de acces pe Site. Aceste informații sunt utilizate pentru a preveni și investiga eventualele abuzuri / fraude în utilizarea sistemelor noastre IT  / serviciilor furnizate de noi, precum și pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre IT.Temei juridic: art. 6 (1) (f) GDPR – interesul nostru legitim de a asigura viabilitatea sistemelor IT, prevenirea și investigarea fraudelor și a abuzurilor în utilizarea Site-ului.

3. COOKIES

3.1. Ce este un Cookie? Termenul „cookie” se referă la tehnologiile bazate pe principiul stocării și accesării de informații privind terminalul (e.g. PC, laptop, tableta, telefon mobil) folosit de un vizitator al unei pagini de internet.

Fișierele cookie reprezintă fișiere de text care conțin cantități mici de informații format din litere și numere, care va fi stocat pe dispozitivul utilizatorului.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driveul utilizatorului).

Cookie-urile conțin informații care fac legătura între un utilizator al paginii web și un webserver (website-ul). Dacă un utilizator accesează acel website din nou, webserverul va citi informația stocată anterior și va recunoaște acel utilizator la următoarea vizită.

3.2. Ce tipuri de cookie-uri folosește Site-ul? Site-ul utilizează doar cookie-uri strict necesare.

Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționare a paginii web și pentru a utiliza unele dintre caracteristici, cum ar fi accesul în zonele securizate. Modulele cookie strict necesare vă permit sa navigați prin Site și să beneficiați de caracteristicile sale. Le puteți bloca sau șterge schimbând setările browser-ului, așa cum este descris în secțiunea „Cum pot controla cookie-urile?”. Dacă le dezactivați, o serie de caracteristici / funcții ale pagini web ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător.

Cookie-urile strict necesare sunt plasate de domeniul nostru de internet. Nu utilizăm terțe părți pentru plasarea cookie-urilor strict necesare. În secțiunea de mai jos veți găsi mai multe informații cu o listă cu privire la cookie-urile strict necesare pe care la utilizăm:

DenumireDurata de validitateDescriere
cookieyes-consent1 anCookieYes setează acest cookie pentru a stoca preferințele de consimțământ ale utilizatorului, astfel încât preferințele lor să fie respectate pentru vizitele viitoare pe acest site. Nu colectează sau stochează informații personale cu privire la vizitatorii site-uli.
CONSENT2 aniYouTube setează cookie-uri prin intermediul clipurilor video YouTube încorporate și înregistrează date statistice anonime.
_pk_id.*1 an 27 zileMatamo a setat acest modul cookie pentru a stoca un ID unic de utilizator.
_pk_ses.*30minMatomo setează acest modul cookie pentru a stoca un ID unic de sesiune pentru a colecta informații despre modul în care utilizatorii utilizează site-ul web.
YSCsesiuneYoutube setează acest cookie pentru a urmări vizualizările secvențelor video încorporate în paginile Youtube.
VISITOR_INFO1_LIVE5 luni 27 zileYouTube setează cookie-uri pentru a măsura lățimea de bandă, determinând dacă utilizatorul va folosi interfața nouă sau cea veche.

3.3. Cum controlezI Cookies? Legea prevede că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui Site.

Desigur, puteți seta și browserul dvs. să blocheze orice tipuri de cookie-uri, inclusiv cele necesare. Totuși, în acest caz, Site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător.

4. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ? TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Având în vedere obiectivele mai-sus menționate, datele dvs. de identificare (nume, prenume, profesie) pot fi făcute publice pe Site după caz. De asemenea, informațiile pe care le expuneți în mod public pot fi preluate pe Site în vederea îndeplinirii acelorași obiective.

4.2. De la caz la caz, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către:

  • Autorități sau instituții publice, organisme profesionale sau alte asemenea entități în vederea susținerii publice a unei petiții.
  • Furnizorii noștri de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de Noi) și pe care Noi îi contractăm pentru transmiterea de comunicări către dvs. dacă acceptați să le primiți sau alte servicii necesare pentru funcționarea Site-ului;
  • Alte entități (societăți, organizații non-profit, organizații profesionale din țară sau din străinătate etc.) cu care putem colabora în vederea atingerii obiectivelor noastre; 
  • Autoritățile publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă.

4.3. Păstrăm datele dvs.cu caracter personal în locațiile noastre sau ale furnizorilor noștri IT din România sau din Spațiul Economic European.

5. DURATA PRELUCRĂRII

5.1. Vom păstra datele Dvs pe durata necesară îndeplinirii obiectivelor Site-ului, la care se poate adăuga o perioadă de maxim 3 ani, în funcție de împrejurări (de exemplu, pentru a ne apăra drepturile și interesele într-o posibilă procedură judiciară inițiată împotriva noastră) .

6. CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

6.1.    Conform legii, beneficiați de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, respectiv:

a)       Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare.

b)       Dreptul de rectificare a datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să modificăm datele personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete.

c)       Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale atunci când:

                                        i.      acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;

                                       ii.      v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor personale și noi nu mai putem prelucra datele pe alte temeiuri legale;

                                      iii.      Datele personale sunt prelucrate contrar legii;

                                      iv.      Datele personale trebuie șterse conform legislației relevante.

d)       Dreptul la retragerea consimțământului: Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. În legătură cu transmiterea comunicărilor pe baza acordului dvs., vă puteți retrage oricând consimțământul acordat utilizând mecanismele de dezabonare puse la dispoziție în astfel de comunicări, sau puteți să ne contactați utilizând datele de contat din Secțiunea 6 (Date de contact).

e)       Dreptul la opoziție: în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, pentru situațiile în care vă prelucrez datele în baza interesului legitim; de reținut că, opoziția poate fi fără efect dacă pot demonstra că am motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

f)        Dreptul la restricționare.

g)       Dreptul la portabilitate: vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. sau să le transmit unei alte entități indicate de dumneavoastră, pentru prelucrările efectuate pe baza acordului dvs./contractului încheiat cu mine.

h)       Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din RomâniaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

7. DATE DE CONTACT

7.1. Dacă aveți orice fel de întrebări despre această notă de informare, sau doriți să vă exercitați drepturile așa cum sunt acestea prevăzute mai sus, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Adresa de corespondență: sediu profesional – Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, București, România Email: [pedreptcuvant@gmail.com]        

8. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ

8.1 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea noastră se extinde sau se schimbă, sau în situația în care sunt obligați potrivit legii să aducem modificări. În cazul în care Organizația face acest lucru, va afișa cea mai actuală versiune pe Site.