Termeni și condiții

Bine ați venit pe blogul florentintuca.ro („Blogul”). Blogul este proprietatea Florentin Țuca, având sediul profesional în Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, București, România, e-mail florentin.tuca@tuca.ro („Deținătorul”).

Drepturi de autor
Materialul prezentat pe acest Blog este supus protecției drepturilor de autor, dacă nu este indicat altfel. Nu puteți reproduce în niciun fel conținutul acestui Blog (inclusiv, în mod nelimitativ articolele, textele, pozele, ilustrațiile, fișierele audio și video, mărcile comerciale, scrisul) decât dacă aveți permisiunea scrisă a Deținătorului. Nu puteți modifica, vinde, distribui sau realiza opere derivate în baza informațiilor și imaginilor de pe Blog, fără acordul prealabil scris al Deținătorului.

Informații și materiale furnizate
În calitate de utilizator, vă veți asigura că orice material pe care îl trimiteți sau încărcați pe Blog, inclusiv orice comentariu, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale Deținătorului sau ale terților, că nu sunt defăimătoare, nu conțin informații false și nu induc în eroare și că nu conțin erori sau nu prezintă defecțiuni similare care ar putea virusa sistemele care primesc/accesează astfel de informații. Răspunderea pentru informațiile/materialele/comentariile furnizate vă aparține în mod exclusiv.

Este interzisă utilizarea rubricii Comentarii a Blogului ori a altor rubrici ce permit transmiterea de informații pentru a trimite/publica informații confidențiale ori date cu caracter personal ale altor persoane. Recomandăm transmiterea oricăror informații cu caracter personal ori confidențial care țin de dvs. prin intermediul rubricii contact și nu a rubricii de Comentarii.
Deținătorul își rezervă dreptul de a nu publica datele pe care le consideră excesive raportat la subiectul dezbătut.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Blogul colectează anumite date cu caracter personal. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt incluse în Politica de confidențialitate și în Politica privind cookie-urile și alte tehnologii.

Protecția împotriva virușilor
Deținătorul depune toate eforturile pentru verificarea și testarea materialelor în toate etapele producției. Este întotdeauna înțelept să rulați un program anti-virus pentru toate materialele descărcate de pe Internet.
Deținătorul nu are nicio responsabilitate pentru pierderea, întreruperea sau deteriorarea datelor sau a sistemului dvs. care ar putea apărea în timpul utilizării materialelor de pe Blog.

Politica privind cookie-urile și tehnologiile similare
Blogul colectează anumite informații despre computerul dvs., în principal pentru administrarea Blogului și analiza traficului pe Blog. Politica privind aceste informații colectate o puteți consulta aici.

Răspunderea Deținătorului
Blogul poate conține linkuri către site-uri și resurse care nu sunt deținute de Deținător. Deținătorul nu are niciun control asupra acestor site-uri/resurse și, ca atare, nu va răspunde pentru disponibilitatea ori conținutul acestora în niciun mod. Accesând site-urile indicate, confirmați faptul că înțelegeți posibilele consecințe ale accesării site-urilor respective și agreați și acceptați termenii și condițiile de mai sus.

Acest Blog are un rol de informare și nu oferă recomandări sau consultanță cu privire la aspecte juridice și/sau fiscale, respectiv orice alte aspecte abordate în articolele publicate. Informațiile nu sunt furnizate în cadrul unui raport avocat-client și nu se vor substitui opiniilor juridice formulate de un avocat licențiat, cu drept de practică în jurisdicția dumneavoastră. Deținătorul și autorii publicați nu își asumă nicio răspundere pentru orice daună care poate rezulta din bazarea pe informațiile sau materialele publicate pe acest Blog.

Modificări ale Termenilor și Condițiilor
De fiecare dată când survin modificări, se va publica versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor pe această pagină.

Data publicării: 12 iulie 2019